Baltic Welders OÜ 2020

EAS stöd

Kort projektbeskrivning

Startbidrag ska användas för anskaffning av nödvändiga anläggningstillgångar för produktion. Projektets syfte är att kunna investera i grundläggande produktionsutrustning och erbjuda de bästa produkterna och lösningarna. Projektet har resulterat i ny produktionsutrustning, nya arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft. Projektet medfinansieras av EU:s Regionala Utvecklingsfond. Bidragsbeloppet är 15 000 euro.

Comments are closed.

a