Baltic Welders OÜ 2020

PRIA toetus

TOETUS I

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Baltic Welders OÜ tootmisseadmete soetamine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti otseseks eesmärgiks on soetada Baltic Welders OÜ-le tootmiseks vajalikud seadmed, võtta need ettevõtte materiaalse põhivarana arvele ja tootmises kasutusele. Projekti tulemusena muutub kogu tootmis- ja teenindusprotsess efektiivsemaks, kiiremaks, paindlikumaks ja kasumlikumaks ning paraneb toodete kvaliteet. Samuti paraneb töökeskkond ja kasvab ettevõtte võimekus töötada välja uusi ja innovaatilisi tooteid ning arendada olemasolevaid.

TOETUS II

Toetuse saaja: Baltic Welders OÜ
Projekti nimi: “Puurpingi ostmine ning haavliruumi parendamine”
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Projekti otseseks eesmärgiks on soetada Baltic Welders OÜ-le tootmiseks vajalik puurpink ning paigaldada seinakatted ja valgustid haavliruumi. Investeeringu tulemusena muutub tootmisprotsess efektiivsemaks ja paindlikumaks.

Comments are closed.

a