Baltic Welders OÜ 2020

PRIA stöd

Stödmottagare: Baltic Welders OÜ
Projektnamn: “Anskaffning av produktionsutrustning till Baltic Welders OÜ”
Projektmål och förväntade resultat:

Projektets direkta mål är att anskaffa nödvändig produktionsutrustning till Baltic Welders OÜ. Utrustningen ska ingå i företagets materiella anläggningstillgångar och ska tas i bruk i produktionen. Projektet resulterar i en mer effektiv, operativ, flexibel och lönsam produktions- och tjänsteprocess samt en förbättrad produktkvalitet. Dessutom förbättras arbetsmiljön och företagets förmåga att ta fram nya innovativa produkter och vidareutveckla de befintliga.

Comments are closed.

a