Baltic Welders OÜ 2020

Takuuehdot

Baltic Welders OÜ:n KAUPALLISET TAKUUEHDOT

1.Kaupallinen takuu

1.1. Kaupallinen takuu on myyjän lupaus vaihtaa tai korjata myymänsä esine takuuehtojen mukaan tai varmistaa myymänsä esineen takuuehtojen mukaisuus muulla tavalla.

1.2. Kaupallisen takuun antaja on Baltic Welders OÜ, virolainen Y-tunnus 12973713, osoite Niguli tn 1-11, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond 44001.

1.3. Kaupallisen takuun antajan yhteyshenkilö on Uku Vändrik, puhelin +372 5818 3754, sähköpostiosoite reklamaatioiden lähettämistä varten uku@balticwelders.ee.

1.4. Kaupallisen takuun kohteen takuuaika on yritysasiakkaille 1 (yksi) vuosi ja yksityisasiakkaille eli kuluttajille 2 (kaksi) vuotta.

1.5. Takuuaika alkaa kaupallisen takuun kohteen ostajalle luovuttamisen päivää seuraavasta päivästä. Jos myyjä on velvollinen toimittamaan tuotteen ostajalle lähetillä tai postitse, takuuaika alkaa kaupallisen takuun kohteen ostajalle luovuttamisen hetkestä (vastaanottovahvistuksen todistustaakka on ostajalla ja sen tulee olla todistettu asiakirjoilla).

1.6. Takuuta seuraavien ostajan oikeuksien käyttöperusteena on ostotapahtuman todistava lasku/kassakuitti.

1.7. Kaupallinen takuu oikeuttaa takuun kohteessa ilmenevien valmistus-, materiaali- tai rakennevirheiden korjaukseen takuuaikana takuun antajan toimesta ja kustannuksella.

1.8. Kaupallisen takuun antaja korvaa takuun kohteen uudella vain silloin, kun takuun kohde rikkoutuu 6 (kuuden) kuukauden kuluessa sen toimittamisesta ostajalle ja ostaja näyttää toteen, että takuun kohde oli viallinen jo luovutusajankohtana. Muussa tapauksessa kaupallisen takuun antaja korjaa takuun kohteen ja korvaa sen uudella vain silloin, kun korjaus ei ole mahdollista tai ei tuota haluttua tulosta.

1.9. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan takuuaikana ilmenneistä kaupallisen takuun kohteen puutteista takuun antajalle viipymättä sellaisella tavalla, josta voidaan esittää kirjallinen todiste. Ilmoitukseen tulee liittää puutteen seloste ja mahdollisuuksien mukaan myös takuun kohteen puutetta kuvaileva(t) valokuva(t) sekä tuotteen sarjanumero.

1.10. Kaupallisen takuun antaja sitoutuu käsittelemään kohdassa 1.9 mainitun ilmoituksen 5 (viiden) arkipäivän kuluessa ja mahdollisuuksien mukaan suorittamaan tutkimuksensa puutteen syyn toteamiseksi. Mikäli puute kuuluu takuun piiriin, valmistaja korjaa sen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1 (yhden) kuukauden kuluttua puutteellisen kohteen saapumisesta ostajalta.

1.11. Kaupallisen takuun kohteen takuukorjaamoon kuljettamisen kuluista vastaa ostaja.

2. Kaupallisen takuun voimassaolon rajoitukset

2.1. Kaupallinen takuu ei koske puutteita, joiden syynä on takuun kohteen tavanomainen kuluminen, väärä asennus, käyttö muuhun kuin määrätarkoitukseen tai väärä, käyttöohjeiden ja teknisten ehtojen vastainen käyttö tai huolto-ohjeiden laiminlyönti.

2.2. Kaupallinen takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat mekaanisesta vaurioitumisesta, ilkivallasta, huolimattomuudesta tai ennalta arvaamattomista seikoista (tulipalo, liikenneonnettomuus tms.).

2.3. Kaupallista takuuta ei sovelleta, jos takuun kohteena olevaa tuotetta on korjattu omatoimisesti sopimatta asiasta kirjallisesti valmistajan kanssa, sen rakennetta on muutettu, siihen on asennettu lisävarusteita ja/tai varaosia neuvottelematta asiasta ensin kirjallisesti valmistajan kanssa ja/tai tuotteeseen on asennettu lisäkiinnikkeitä tai -vahvikkeita.

3. Vastuut

3.1. Jos kaupallisen takuun antaja lyö laimin omat takuunantajan velvollisuutensa 6 (kuuden) kuukauden kuluessa kohdassa 1.9 mainitusta ostajan yhteydenotosta, ostajalla on oikeus korjata tuotteen virheet takuun antajan kustannuksella.

3.2. Ostajan tulee ilmoittaa asiasta kaupallisen takuun antajalle kirjallisesti vähintään 5 (viisi) arkipäivää ennen virheellisen tuotteen korjausta ja toimittaa hänelle laskelma olettamistaan kustannuksista. Kyseinen ilmoitusvelvollisuus on takuun antajan kohdassa 3.1 mainitun kulujen korvauksen perusteena.

3.3. Ostaja ei saa sanoa kauppasopimusta irti siitä syystä, että hän haluaa hyödyntää kaupallisen takuun. Kauppasopimuksen irtisanomiseen sovelletaan Viron velvoiteoikeuslain säännöksiä, jotka koskevat kaupan perumista.

3.4. Kaupallisen takuun hyödyntämisoikeuden syntyminen ei vapauta ostajaa kauppahinnan suorittamisvelvollisuudesta.

3.5. Kaupallisen takuun antaja ei ole velvollinen antamaan ostajalle takuun käytön ajaksi korvaavaa tuotetta eikä korvaa ostajalle mahdollisen korvaavan tuotteen hankinta- tai vuokrauskustannuksia.

Comments are closed.

a